Golden Seven Stars

ข่าวท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว เดินทาง ที่พัก โปรโมชั่น => ข่าวสถานที่ท่องเที่ยว : Tourist Attraction NEWS => : m78a August 07, 2014, 12:25:16 AM

: 2 พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ ?พิพิธบางลำพู? และ ?พิพิธภัณฑ์เหรียญ? ชมฟรี 2 เดือน
: m78a August 07, 2014, 12:25:16 AM
กรมธนารักษ์เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ?พิพิธภัณฑ์เหรียญ? และ ?พิพิธบางลำพู? หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และบทบาทภารกิจของกรมธนารักษ์ ชูจุดเด่นในการออกแบบพิพิธภัณฑ์แบบ ?ยูนิเวอร์แซล ดีไซน์? ให้ทุกคนสามารถเข้าชมได้ เปิดให้เข้าชมฟรีนาน 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. นี้ ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
       

(https://farm4.staticflickr.com/3846/14846666391_8ec90f7e74.jpg)


(https://farm4.staticflickr.com/3902/14849259462_9d3c520b14.jpg)

พิพิธภัณฑ์เหรียญ   ?วีถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน?

(https://farm6.staticflickr.com/5564/14869473943_6ca2608b32.jpg)

?พิพิธภัณฑ์เหรียญ? ตั้งอยู่บนถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร โดยกรมธนารักษ์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเหรียญกษาปณ์ไทย ในฐานะที่เป็นเงินตราที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และยังเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรมไทย ทางกรมธนารักษ์จึงมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนอาคารสำนักบริหารเงินตรา ซึ่งเดิมใช้เป็นอาคารสำนักงาน รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนในการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก มาเป็น ?พิพิธภัณฑ์เหรียญ? เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ล้ำค่าของแผ่นดิน
 
(https://farm6.staticflickr.com/5592/14847154104_329be1141f.jpg)
     
      ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตลอดระยะเวลา 2 เดือน ส่วนชั้นที่ 2-3 ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงต่างๆ รวมถึงมีห้องสมุดและห้องกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญ ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมในช่วงปลายปี 2559

(https://farm6.staticflickr.com/5567/14662973949_701d562a14.jpg)(https://farm4.staticflickr.com/3903/14663149790_c19df6f5d2.jpg)

?พิพิธบางลำพู? ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ โดยกรมธนารักษ์ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ซึ่งเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาและเป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอาคารจากกรมศิลปากรเมื่อปี 43 เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของกรมธนารักษ์
       
(https://farm4.staticflickr.com/3869/14847385334_1ab2a4099e.jpg)


       ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการให้สอดคล้องตามเนื้อหาประวัติศาสตร์ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของกรมธนารักษ์ การจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู นิทรรศการป้อมและกำแพงเมืองแห่งพระนคร และการจัดแสดงประวัติการพิมพ์รวมถึงประวัติโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดชุมชนบางลำพู ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และลานกิจกรรมอเนกประสงค์ให้กับชาวกรุงเทพมหานคร


(https://farm6.staticflickr.com/5573/14849825305_d7d0f8bed2.jpg)


พิพิภัณฑ์ทั้งสองแห่งยังมีจุดเด่นตรงที่ใช้เทคโนโลยีร่วมในการจัดแสดง อีกทั้งยังมีการออกแบบพื้นที่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เหรียญแบบ ?ยูนิเวอร์แซล ดีไซน์? เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือเด็ก พร้อมจัดทำอักษรเบรลล์เพื่อบรรยายรายละเอียดของส่วนจัดแสดงให้แก่ผู้พิการทางสายตา และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศด้วยการจัดทำบรรยายเสียงข้อมูล 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ เยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส
       


พิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งเปิดให้เข้าชมฟรีเป็นเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2557
เข้าชมได้ทุกวันไม่มีวันหยุด เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. สามารถดูรายละเอียดของ
?พิพิธภัณฑ์เหรียญ? ได้ที่ www.facebook.com/coinmuseumthailand (http://www.facebook.com/coinmuseumthailand) หรือ โทร. 0-2282-0818
?พิพิธบางลำพู? ได้ที่ www.facebook.com/pipitbanglamphu (http://www.facebook.com/pipitbanglamphu) หรือ โทร. 0-2629-1850ข่าวจาก
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000086391 (http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000086391)