Author Topic: ENGLISH SUMMER COURSE IN YORK, UK  (Read 2880 times)

adminwebboard

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 12
    • View Profile
ENGLISH SUMMER COURSE IN YORK, UK
« on: October 30, 2013, 07:37:20 AM »
 ในแต่ละปีการศึกษา ทางบริษัท Golden Seven Stars Tour ได้จัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน ให้กับนักเรียนอายุ 13 ? 17 ปี ได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษ และสัมผัสวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา ณ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

      นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ นอกจากการเรียนในห้องเรียน แล้วทางโรงเรียนได้เพิ่มหลักสูตรพิเศษให้กับนักเรียนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยการทำงานเป็นกลุ่ม (Group Projects) นอกสถานที่สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

      และยังมีโปรแกรมทัศนศึกษาช่วงบ่ายสัปดาห์ละ 2 ครั้งกับทางโรงเรียนตลอด 3 สัปดาห์ ในทุกๆวันเสาร์ Melton College จะพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาที่เมืองต่างๆ อาทิ เช่น Manchester, Whitby เป็นต้น

      นอกจากโปรแกรมที่โรงเรียนจัดให้แล้ว Staff ของทางบริษัทซึ่งเป็น Group Leader ซึ่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ประจำกลุ่มยังได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมตามเมืองต่างๆ เช่น London, Leeds, Harrogate เป็นต้น นักเรียนทุกคนจะพักอยู่กับ Host Family ชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์และเข้าใจวัฒนธรรมของเด็กๆ เป็นอย่างดี

      สำหรับผู้สนใจ : กรุณาติดต่อ คุณมุกดา 081-4846787 หรือ คุณกุลภา ศรศรี(อุ่น) 02-9658844 ต่อ 27
หรือ 081-8556410 Email: Kullapa@g7stars.com or kullapasornsri@gmail.com