Author Topic: พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย บันทึกเสน่ห์ของย่านบางลำพู  (Read 6167 times)

m78a

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 39
    • View Profile

?พิพิธบางลำพู? ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ โดยกรมธนารักษ์ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ซึ่งเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาและเป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอาคารจากกรมศิลปากรเมื่อปี 43 เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของกรมธนารักษ์
       
       ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการให้สอดคล้องตามเนื้อหาประวัติศาสตร์ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของกรมธนารักษ์ การจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู นิทรรศการป้อมและกำแพงเมืองแห่งพระนคร และการจัดแสดงประวัติการพิมพ์รวมถึงประวัติโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดชุมชนบางลำพู ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และลานกิจกรรมอเนกประสงค์ให้กับชาวกรุงเทพมหานคร
       
...ก่อนจะมาเป็นพิพิธบางลำพู...
- ที่ดินเดิมเป็นของพระยานรภักดี (เอม) ณ มหาไชย
- ในปี พ.ศ. 2467 กระทรวงธรรมการขอยืมบ้านพระยานรภักดี เป็นที่จำหน่ายแบบเรียน
- ในปี พ.ศ. 2468 กระทรวงธรรมการรับมอบจากกรมตรวจเงินแผ่นดิน ใช้เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกของกรมตำรา
- ในปี พ.ศ. 2475 เปิดเป็น โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช สอนการพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย อาคารสองชั้น สร้างในปีนี้
- ในปี พ.ศ. 2541 - 2543 คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ มีมติให้รื้อ และประชาคมบางลำพู ประชาชน ผู้อยู่อาศัยแต่ดั้งเดิม และบุคคลทั่วไป คัดค้านการรื้ออาคารนี้ และประสงค์จะให้เป็นสถานที่อันก่อประโยชน์แก่ชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
- กรมศิลปากรมีความเห็นในปี พ.ศ.2544 ว่า สมควรยกอาคารแห่งนี้เป็นโบราณสถาน
#เครดิต.เกสรลำพู via http://on.fb.me/1pdeFFCการเข้าชมนิทรรศกรมธนารักษ์ และบางลำพูจะเปิดเป็นรอบ ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที ต่อรอบ
รอบสุดท้ายเวลา 16:00 น. แต่ถ้ามาหลัง 16:00 น. สามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'เอกบรมองค์ราชินี' นิทรรศการ 'ป้อมเขตขัณฑ์รัตนโกสินทร์ บริเวณชั้น 1 ของอาคารปูน รวมถึง นิทรรศการ 'โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช' บริเวณอาคารไม้ชั้น 1 ได้


ผู้ชมคณะ/หน่อยงาน/องค์กร ที่มีความสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถทำหนังสือ ขอเข้าชม เรียนถึงท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ และส่งมาได้ที่ e-mail address: pipitbanglamphu@hotmail.com


?พิพิธบางลำพู?เปิดให้เข้าชมฟรีเป็นเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2557
เข้าชมได้ทุกวันไม่มีวันหยุด เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. สามารถดูรายละเอียดของ
?พิพิธบางลำพู? ได้ที่ www.facebook.com/pipitbanglamphu หรือ โทร. 0-2629-1850คลิปข่าว

" พิพิธบางลำพู " สะท้อนพลังชุมชนเข้มแข็ง TNN (Thai News Network)

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qEErRyJxTnU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qEErRyJxTnU</a>พิพิธบางลำพู เป็นข่าว [เรื่องเล่าเช้านี้] 1 สิงหาคม 2557

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bMSG7xqqXX8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bMSG7xqqXX8</a>บางลำพูรำลึก Voice TV (กรมธนารักษ์)

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=i2cv_Fdbx2A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=i2cv_Fdbx2A</a>


ข้อมูลและภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก พิพิธบางลำพู History Museum
https://www.facebook.com/pipitbanglamphu

« Last Edit: August 07, 2014, 03:41:16 AM by m78a »