Author Topic: shelfpack กระเป๋าเดินทางในฝัน  (Read 3501 times)

m78a

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 39
    • View Profile
หลายคนเวลาหาของในกระเป๋าเดินทาง แล้วใช้เวลานานมาก shelfpack จะทำให้ปัญหานั้นลดลงไปมากเลยทีเดียว

เพราะกระเป๋าเดินทาง shelfpack แบ่งชั้นในการแยกส่วนของการจจัดชุดในแต่ละส่วนได้


กระเป๋าเดินทาง ShelfPack จากแบรนด์ California’s McKaba ดูรูปอย่างเดียวก็อยากได้แล้ว สนนราคา 349 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
ถ้าสนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ www.shelfpack.com เลย

วิถีการใช้งาน
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HYZk4vSs8XY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HYZk4vSs8XY</a>ข้อมมูลเพิ่มเติม

www.shelfpack.com

Six new travel gadgets to make your journey easier
The suitcase that acts like a closet
http://www.cnbc.com/id/102481372/page/6